بسمه تعالی 1.دادان هر گونه اسپم ممنوع و در صورت زیاد شدن ان کاربر اخطار خواهد گرفت اسپم چیست:اسپم به منی ان است که یک کاربر در یک تایپک ارسالی بدهد که شامل یک یا چند حرف باشد مانند:عالی بود یا خیلی جالب بود یا فقط استفاده از شکلک در یک ارسالی یا یک ارسالی که به تایپک مربوط نشود 2.ایجاد تایپک تکراری و در صورت تکرار به کاربر مورد نظر اخطار داده می شود ایجاد هرگونه تایپک تکراری که در انجمن بوده باشد و کاربر دوباره ان تایپک را قرار دهد بار اول اخطار لفظی و بار دوم اخطار از انجمن خواهد گرفت پس در همین جا از تمامی کاربران خواهش دارم قبل از ایجاد تایپک خود ان تایپک را در انجمن بیابند و اگر چنین تایپکی وجود داشت ان را قرار ندهند 3.استفاده از کلمات توهین امیز و زشت ممنوع است و در صورت مشاهده ابتدا اخطار لفظی و سپس اخطار از سوی انجمن دوستان استفاده از هر گونه کلمه های توهین امیز و زشت که شخصیت یک کاربر را خرد کند ممنوع است و ابتدا کاربر مورد نظر اخطار لفظی و سپس کاربر مورد نظر از سوی انجمن اخطار خواهد گرفت 4.زدن تایپک های مبتذل ممنوع است و ابتدا به کاربر اخطار لفظی وسپس اخطار ز سوی انجمن زدن تایپک هایی که در انها از عکس ها یا نوشته های مبتذل استفاده شود ممنوع است و ابتدا کاربر اخطار لفظی خواهد گرفت و سپس از سوی انجمن اخطار می گیرد 5.تایپک مورد نظر را در تالار مربوط به خود ان ایجاد نمایید کاربران و مقامات ارشد باید تایپک های مورد نظر را در تالار مورد نظری که در سایت جود دارد ایجاد کنند 6.از تایپک های بی معنی تشکر ننمایید کاربران و مقامات ارشد نباید از تایپک ها یا نظرهای بی معنی تشکر نمایند به عنوان مثال شخصی نظر داده است \"با تشکر مطلب مفیدی بود\" و هیچ کاربری نباید از این نظر تشکر نماید 7.استفاده از کلمات تمسخر امیز ممنوع و ابتدا احطار لفظی و سپس اخطار از سوی انجمن استفاده از هر نوع کلمه ی تمسخر امیز که باعث شود کاربر شخصیش خرد شود ممنوع است و ابتدا اخطار لفظی و سپس اخطار از سوی انجمن 8.هرگونه بحث و رقابت منفی ممنوع است و ابتدا اخطار لفظی و سپس اخطار از سوی انجمن کاربران و مقامات ارشد رقابت در سایت خوب است ولی به شرط ان که به دشمنی و جدل و ستیز بین دو کاربر تبدیل نشود و بنده از تمامی کاربران خواهش می کنم در هیچ تایپکی بحث ننمایند و در غیر این صورت ابتدا به کاربر اخطار لفظی و سپس اخطار از سوی انجمن 9.تبلیغات با اجازه از مدیر سایت و به صورت کم و در صورت مشاهده دادن تبلیات زیاد و بدون اجازه مدیر ابتدا اخطار لفظی و سپس اخطار از سوی انجمن همانطور که می دانید می توانید در سایت تبلیغ نمایید ولی کم و با اجازه از مدیر سایت و در صورت زیر پا گذاشتن قوانین تبلیغات ابتدا اخطار لفظی و سپس اخطار از سوی انجمن 10.کاربران عادی باید به مقامات ارشد احترام بگذارند و همچنین کاربران ارشد هم باید به کاربران دیگر احترام بگذارند و در صورت عدم رعایت این قانون ابتدا اخطار لفظی و سپس اخطار از سوی انجمن کاربران و مقامات ارشد ما باید به یکدیگر احترام بگذاریم چه کاربران عادی به کاربران ارشد و چه کاربران ارشد به کاربران عادی و در صورت عدم رعایت این قانون ابتدا به کاربر اخطار لفظی و سپس اخطار از سوی انجمن 11.کپی یک مطلب از سایت دیگر بدون ذکر منبع ممنوع است و ابتدا اخطار لفظی و سپس اخطار از سوی انجمن خب کاربران عزیز کپی از سایت دیگر بدون ذکر منبع ممنوع است و اگر توسط کاربری گفته شود ابتدا اخطار لفظی و سپس اخطار از سوی انجمن 12.گذاشتن تایپکی بدون عکس ممنوع است طبق قوانین سایت هر تایپک باید حداقل یک عکس داشته باشد و در صورت مشاهده ابتدا اخطار لفظی سپس اخطار از سوی نجمن بهترین کار برای نشان دادن یک مد یا اسکین و..... گذاشتن یک عکس از ان است و طبق قوانین انجمن هر تایپکی باید حداقل یک عکس داشته باشد 13.هر یک از کاربران سایت که بیش از ده اخطار بگیرند اخراج خواهند شد خب دوستان عزیز بهتر است از تمامی قوانین پی روی نمایید تا اخطار نگیرید زیرا اگر اخطارتان به 10 عدد برسد اخراج خواهید شد انجمن سایت جی تی آی باز